PODRŠKA KORISNICIMA

Uputstva

Protokol o saradnji, ALL
Protokol o saradnji

Infosys - cenovnik, ALL
Infosys - cenovnik

Novosti

Novo u 2017.2, ALL
Novo u 2017.2

Novo u 2017.3, ALL
Novo u 2017.3

Novo u programu za 2017 i 2016, ALL
Novo u programu za 2017 i 2016

Novo u 2017.1, ALL
Novo u 2017.1

Uputstva

Mehanizacija, MEH
Vozila, vozaci, potrosnja, gorivo, mazivo, delovi, ...

Opsti uslovi, ALL
Opšti uslovi ustupanja prava na korišćenje Infosys poslovnog softvera

ITR - Pregledi/Izvestaji/Analize, ALL
ITR - Pregledi/Izvestaji/Analize

Osnovno uputstvo, ALL
Osnovno uputstvo za koriscenje Infosys programa

Mleko, OTKUP
Prijem mleka, obracun mleka, obracun premije, obustave

Osnovna sredstva, FIN
Osnovna sredstva

Drugi prihodi, OBR
Drugi prihodi

Obračun zarada zaposlenih, OBR
Obračun zarada zaposlenih

Spoljna trgovina, EXIM
Spoljna trgovina - osnovne funkcije

Opste uputstvo, ALL
Opšte uputstvo i odredbe za korišcenje Infosys programa

Finansijsko, FIN
...sa dodatkom za programske segmente: "Obracun kamata", "Blagajna"

Proizvodnja - elaborat, FIN
Proizvodnja - pogonsko knjigovodstvo i klasa 9

Prerada, FIN
Prerada mesa, prerada drveta, prerada maline, voca, ...

Budzet, mmain
Primeri knjizenja promena u budzetu

Proizvodnja (Uza varijanta), FIN
Proizvodnja - uza varijanta

PDV - Poresko, FIN
Poresko knjigovodstvo

Robno-Materijalno, FIN
Robno knjigovodstvo - evidencija

Detaljna Nivelacija, FIN
Detaljna Nivelacija

Knjizna odobrenja, FIN
Knjizna odobrenja

Uputstvo za program - KASA -, KASAM2
Uputstvo za program - KASA -

Hotelska recepcija, REC
Uputstvo za program - Hotelska recepcija

Komercijala, KOMERC
Komercijala - izvestaji

Kratka uputstva

Obračun akontacije i konačne isplate, OBR
Obračun akontacije i konačne isplate

Topli obrok, OBR
Dopis toplog obroka u ostvarenja i obustave

Obračun prevoza, OBR
Obračun prevoza

Obračun bolovanja, OBR
Obračun bolovanja do i preko 30 dana

Kepu knjiga, FIN
Kepu kniga - podesavanje parametara

Prepis Sifarnika, mmain
Prepis sifarnika

Komision prirucnik, FIN
Komision prirucnik

Ekoloska taksa, FIN
Ekoloska Taksa Uputstvo

Arhiviranje podataka, ALL
Arhivirnaje podataka

Porodiljsko odsustvo, OBR
Obracun i uskladjivanje porodiljskog odsustva

Socijalno bolovanje, OBR
Kratko uputstvo za obračun socijalnog bolovanja

Finansijski izvestaji - OBRASCI, FIN
Finansijski izvestaji - OBRASCI

Uputstvo za ispis podataka poreskoj upravi, FIN
Uputstvo za ispis podataka poreskoj upravi

Carinski Magacin, FIN
Uputstvo za pracenje carinskog skladista

Dizajnirani izvestaji za BIH i CG, FIN
Dizajnirani izvestaji za BIH i CG

Instalacija nove poslovne godine, OBR
Prepis šifarnika, evidencija kredita, ...

Obrazac M4, OBR
Izrada M4 obrasca

Ostvarenja zaposlenih u CSV formatu, OBR
Učitavanje mesečnih ostvarenja zaposlenih iz CSV formata, kartičenje

Kratka pitanja i odgovori, OBR
Vaša pitanja i naši odgovori

Bilans uspeha za prosto knjigovodstvo, FIN
Bilans uspeha za prosto knjigovodstvo

Obaveštenja

Webinfo - programski segment, ALL
Nacelna ponuda za webinfo

Webinfo - detaljnije, ALL
Funkcionalni sadrzaj i tehnicke karakteristike i preduslovi koriscenja programskog segmenta WEBINFO

Novi poreski status 1101, FIN
Uveden novi poreski status

Ukidanje DOS verzije za plate od 01.01.2007.godine, ALL
Ukida se DOS verzija programa za plate od 01.01.2007.godine

Zastarevanje informacionih tehnologija, ALL
Obavestenje o zastarevanju informacionih tehnologija

Plate - nova verzija programa, ALL
Od 01.01.2007.godine izlazi nova verzija programa za plate

Automatsko zatvaranje PDV konta, ALL
Automatsko Zatvaranje PDV Konta na kraju obracunskog perioda

Novogodisnje preinstalacije, ALL
Od 04.12.2007.godine pocinjemo sa instalacijama programa za 2007. poslovnu godinu

Obracun poreske amortizacije Osnovnih sredstava, ALL
Obracun poreske amortizacije Osnovnih sredstava