PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: POD_PSTS
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Difoltni poreski statusi za Srbiju
Namena: U slucaju da poreski stausi nisu usaglaseni sa INFO-poreskim statusima (nasilna izmena, prepis sifarnika iz prethodne verzije...) postavljaju se INFO-vi poreski statusi (manji od 8000)
- poreski statusi
- šema prepisa za Obrazac POPDV
- šema prepisa za Evidencije POPDV
- Usaglasava se i sema prepisa za PU
- Usaglasava se i sema prepisa za KIM

Novo:
poreski statusi za otkup sekundarnih sirovina i gradjevinu.

19.10.2013.- dodata uputstva za poreske statuse
16.08.2017.- regulisanje statusa 0810 i 0911
20.07.2018.- regulisanje statusa 0820, 0913, 0914, 0921 i 1008

[PDV]
- (25/07/18) Novi poreski statusi 0016, 1055 i 1056
- (28/07/18) Izmenjen poreski status 0016. Novi poreski statusi 0915 i 1009
- (30/07/18) Novi poreski statusi 0228 i 0515
- (01/08/18) Novi poreski statusi 0916 i 0917
- (06/08/18) Izmenjen poreski status 1400 - refakcija stranom državljaninu
- (07/08/18) Novi poreski status 2900
- (11/08/18) Novi poreski statusi 2500, 0033 i 0056
- (11/08/18) Novi poreski statusi 0934, 0935, 0936, 0937, 0938 i 0939
- (14/08/18) Dopunjena šema evidencije POPDV za poreski status 0101
- (15/08/18) Dopunjena šema KIM za statuse 1030 i 1031
- (25/08/18) Novi poreski statusi 0021 i 0022
- (15/09/18) Novi poreski status 0057. Izmena i dopuna poreskih statusa 0502, 0503, 0915, 0032, 1301.
Datoteka: pod_psts.exe (150.4 Kb)
Datum: 2018-09-15
Grupa korisnika:
Država: Srbija
Poslovna godina: 2018
Modul:

 

[sme se ponavljati]

Postupak instalacije: