PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: fox_prev
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Nove mogućnosti štampe
Namena: Pretraga email adresara.- omogućeno pronalaženje sledećeg podatka.
Poboljšano prepoznavanje HTML ili PLAIN sadržaja email poruke.
Datoteka: fox_prev.exe (1514537 Mb)
Datum: 2019-06-25
Grupa korisnika:
Država:
Poslovna godina: 2018
Modul:

 

[za sve pozicije] [sme se ponavljati]

Postupak instalacije: