PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: j171201
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Dodatak za kumulativnu podrsku k171201 - verzija programa od 01.12.2017. godine
Namena: [AUTOSERVIS]
- (23/05/18) Dorada u opciji "Pregled radnih naloga AS"
- (08/06/18) Dorada u opciji "Pregled radnih naloga AS"
- (26/07/18) Dorada u opciji "Poređenje potrebnih i utrošenih količina"
[KOM]
- (09/12/17) Obračun komunalnih usluga
- (13/12/17) Izveštaj Pregled objekata
- (02/02/18) Obračun komunalnih usluga
- (03/02/18) Šifarnik objekata
- (21/02/18) Slanje računa na e-mail adresu komitenta
- (03/03/18) Obračun komunalnih usluga
- (04/05/18) Regulisanje povezivanja uplata i računa
- (04/06/18) Pregled knjiženja
- (04/06/18) Pregled zaduženja
- (28/06/18) Knjiženje računa i storno računa u KIR
- (03/07/18) Slanje faktura za komunalne usluge na email
- (02/10/18) Obračun komunalnih usluga
- (04/10/18) Veza vrsta promena
- (28/11/18) Obračun kamata
- (01/12/18) Štampa računa
[MLEKO]
- (06/03/18) Omogućeno knjiženje obustava iz obračuna mleka po sektorima
- (26/03/18) Mogućnost upozorenja na obračunu mleka za dodatak po komitentu
- (12/04/18) Dorada opcije za kreiranje PDV dokumenta iz obračuna mleka
[OTKUP]
- (10/05/18) Štampa evidencije paleta
- (14/05/18) Pregled paleta
- (14/05/18) Pregled knjiženja - dorada
- (15/05/18) Brisanje palete
- (23/05/18) Prijem robe - dorada na dijalogu za tabelarni unos
- (30/05/18) Kartica komitenta
- (04/06/18) Štampa komitenata
- (07/06/18) Unos otkupnog lista u tabelarnom režimu.
- (12/06/18) Tabelarni unos otkupnih listova
- (13/06/18) Tabelarni unos otkupnih listova
- (14/06/18) Izveštaj o vrednosti otkupa
- (21/06/18) Pregled knjiženja - dorada
- (28/06/18) Šifarnik tipova komitenata
- (28/06/18) Evidencije otkupnih listova
- (03/07/18) Parametri otkupa
- (03/07/18) Unos otkupnog lista - tabela
- (06/08/18) Ravnoteže - dorada
- (29/08/18) Knjiženje stimulacije u finansijsko knjigovodstvo
[OTP_LIN]
- (20/03/18) Uradjen sistem provere i upozorenja za cene
- (28/03/18) Dorada opcija na okruženju "Evidencija/Ažuriranje"
- (27/04/18) Nova opcija za dodavanje komitenata bez naručenih količina u spiskove za vozače
- (04/05/18) Proširenje mogućnosti načina kreiranja maloprodajnih kalkulacija
- (10/07/18) Novi izveštaj u opciji "Pregled otpremnica"
- (04/09/18) Dorade u prikazu izvora cenovnika
[POGON]
- (04/01/18) Dodatni raspored troškova
[PRODUCT]
- (22/01/18) U evidenciji "Prisustva/odsustva" omogućen unos dužine radnog vremena po radniku
- (13/03/18) Nova mogućnost raspisivanja (trebovanja) materijala i poluproizvoda
- (19/04/18) Nova opcija za kreiranje otpremnica materijala iz radnog naloga
- (23/04/18) Uvodjenje statusa narudžbenica proizvodnji
- (21/05/18) Dodatna kontrola pri raspisivanju radnog naloga
- (11/06/18) Štampa normativa materijala po dubini
- (15/06/18) Kreiranje zbirne fakture ili zbirne otpremnice iz narudžbenica proizvodnji
- (15/08/18) Dorade u radnim nalozima
- (15/08/18) Dorade u narudžbenicama proizvodnji
- (24/09/18) Automatsko zatvaranje isporučenih narudžbenica
- (02/10/18) Prikaz prethodnih podataka u narudžbenicama proizvodnji
[REC]
- (16/01/18) Parametri hotelske recepcije
- (16/01/18) Rekapitulacija za kuhinju - dorada
- (22/01/18) Pomoćni ležaji i krevetci - dorada
- (12/02/18) Popunjenost kapaciteta - dorada
- (08/03/18) Statistika
- (08/03/18) Prikaz praznika na "Pregledu soba"
- (03/05/18) Knjiga gostiju
- (03/05/18) Pregled boravišne takse
- (14/05/18) Promena grupe - razdvajanje
- (11/07/18) Rekapitulacija usluga
- (19/07/18) Spisak gostiju koji odlaze
- (10/09/18) Najava rezervacije - dorada
- (02/11/18) Prijava boravišta stranaca
[VRTIC]
- (19/01/18) Izmena štampe računa za zimovanje i letovanje
- (19/01/18) Novi obračun - evidentiranje dolaznosti po datumu ugovora
- (19/01/18) Novi obračun - redosled po broju rešenja
- (30/01/18) Popisna lista potraživanja
- (19/04/18) Kontrole u programu za vrtić
- (06/06/18) Konkurs - pregled podataka o zajedničkim kandidatima
- (06/06/18) Knjiženje u analitičku evidenciju
- (28/11/18) Ebanking - promena formata TXT datoteke (Trezor)
Datoteka: j171201e.exe (1919418 Mb)
Datum: 2018-12-12
Grupa korisnika:
Država:
Poslovna godina: 2017
Modul:

 

Postupak instalacije: