PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: zpopdv18
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Zakonska podrška za Obrazac POPDV
Namena: Instalacija programskih dorada u vezi sa Obrascem POPDV i POPDV evidencijama
Datoteka: zpopdv18e.exe (100 Kb)
Datum: 2018-06-28
Grupa korisnika:
Država: Srbija
Poslovna godina: 2018
Modul:

 

[za sve pozicije] [sme se ponavljati]

Postupak instalacije: