Infosys, projektovanje informacionih sistema, Užice, http://www.infosys.rs, Telefon: 031 511 455

Informacioni sistem

Programski segment W-POR

OMOGUĆITE SVOJIM KUPCIMA DA NARUĆUJU ROBU PREKO INTERNETA

Program W-POR je windows aplikacija koja se oslanja na informacioni sistem zasnovan na Infosys programu i WebInfo modul, a koja Vam omogućava da svojim komitentima obezbedite veoma brz i jednostavan način vršenja porudžbina preko Interneta. Zahvaljujuci upotrebi programa W-POR smanjuje se potreba za fizičkim prisustvom kupca u prostorijama dobavljača, što znatno ubrzava proces poručivanja. Zbog razmene dokumenata u digitalnom obliku, ubrzana je i obrada porudžbina u vašoj računovodstvenoj službi. Sistem je operativan 24 sata dnevno pa je kupac u mogućnosti da izvrši porudžbinu u vreme kada to njemu odgovara, ne vezujući se za vaše radno vreme.

w-por internet porudzbinaSadržaj porudžbine se kreira odabirom artikala iz liste koja se, kroz opcije programa, ažurira sinhronizacijom sa serverom dobavljača. Na ovaj način su kupcu uvek dostupni ažurni podaci lager liste i/ili cenovnika iz vašeg informacionog sistema.

Kroz opcije programa kupac je u mogucnosti da dobije svoju finansijsku karticu i izveštaj o dospelim i nedospelim obavezama. Oba
izveštaja se generišu iz tekućih knjigovodstvenih podataka dobavljača.

Kupac pregleda vaš lager i jednostavno kupuje iz svoje fotelje, kancelarije, magacina ili maloprodaje. Porudžbinu odmah dobijate u svom programu, pripremate isporuku i automatski formirate račun-fakturu.

Neke od mnogih korisnih i uslužnih opcija programa W-POR:
- mogućnost vršenja porudžbine od dobavljača preko bilo koje internet veze
- preuzimanje najnovijeg cenovnika/lager liste putem internet veze
- izveštaj: finansijska kartica kupca (kod dobavljača) putem internet konekcije
- izveštaj: izvod otvorenih stavki kupca putem internet konekcije
- izveštaj: dospela i nedospela potraživanja kupca putem internet konekcije
- tabelarni prikaz cenovnika/lager liste i liste artikala u porudžbini
- istovremeni pregled cenovnika/lager liste i poručene robe
- unos podataka preko tastature, miša i bar kod čitačem
- način rada programa definisan korisničkim parametrima, kojima se određuje da li poručilac može da vidi cene, da li i kako može da vidi artikle kojih nema na stanju, kao i da li može da poruči i artikle kojih trenutno nema na stanju..
- prilikom poručivanja kupac može da odabere mesto isporuke na koje želi da mu se izvrši dostava
- štampa i pregled pre štampe porudžbina
- porudžbina se može arhivirati tako da se podaci iz nje mogu koristiti pri kreiranju nove porudžbine
- program W-POR omogućava napredne opcije pretraživanja i filtriranja tako da je olakšano snalaženje i upotreba liste artikala u lager listi/cenovniku i kada liste sadrže veliki broj artikala
- štampa u PDF

W-POR se zasniva na Infosys Webinfo aplikaciji.