Infosys, projektovanje informacionih sistema, Užice, http://www.infosys.rs, Telefon: 031 511 455

PODRŠKA KORISNICIMA

Intervencije

U velikom broju slučajeva ako je potrebno da saradnik lično interveniše u vašem programu, nije neophodno da on dođe kod vas. Intervenciju može da obavi preko Interneta. Ako je to moguće, saradnik će vam sam to reći i uputiti vas kako da takvu intervenciju omogućite. Ipak, evo kratkog uputstva:

Ako imate pristup Internetu onda je izvodljivo da naš saradnik preko vaše internet veze pristupi vašem računaru, preuzme njegov monitor, tastaturu i miša, i uradi intervenciju kao da je tu kod vas, i da sedi za vašim računarom.

Ovakav način intervensianja je veoma praktičan, jer ne morate da čekate našeg saradnika da dođe kod vas, već on može intervenisati odmah kada vam je to potrebno i tako u kraćem vremenu rešiti vaš problem. Nama to takođe odgovara, jer ako saradnik mora fizički da dođe kod vas, on troši mnogo više vremena (na sam odlazak). Ovako, intervencijom preko Interneta, on će vama brzo da reši problem, a brzo će biti na raspolaganju nekom drugom kome je takođe potrebna pomoć.

Infosys - TeamViewerTeamViewer

Potrebno je da na vašem računaru imate instaliram program TeamViewer.

Ako ga već nemate instaliranog možete ga preuzeti sa http://podrska.infosys.rs/install/TeamViewer.exe

Kada pokrenete program on će prikazati vaš ID i lozinku. Oba broja recite našem saradniku koji treba da uradi intervenciju. Na osnovu toga će on dobiti pristup vašem računaru i moći će da uradi potrebna podešavanja. Kada je veza uspostavljena, program će vas o tome obavestiti i primetićete da je saradnik preuzeo kontrolu nad računarom, sada on može da pomera miša i kuca na tastaturi.

Vaša bezbednost sa ovim program je sigurna. Vašem računaru se može pristupiti samo ako ste pokrenuli program TeamViewer i ako ste preneli ID i lozinku osobi koja treba da dobije pristup.

Infosys - Internet intervencijaInfosys VNC Intervencija

Infosys VNC Intervencija je altenativni način za intervencije.

Ovaj program možete preuzeti sa http://podrska.infosys.rs/install/vnc/InfosysVNCIntervencija.zip

Program radi slično kao i TeamViewer. Kada pokrenete ovaj program, on će vam prikazati šestocifren broj. Saopštite ovaj broj saradniku koji treba da uradi intervenciju na vašem računaru preko Interneta i to će mu omogućiti pristup. Kada je veza uspostavljena, program će vas o tome obavestiti i primetićete da je saradnik preuzeo kontrolu nad računarom, sada on može da pomera miša i kuca na tastaturi.

I ovakav pristup vašem računaru preko Interneta je siguran,jer postoji više nivoa bezbednosti:

1. Vi morate da pokrenete konekciju tako da ne može da se dogodi pristup računaru bez vašeg znanja.

2. Svaka konekcija ima drugačiji broj, koji vi morate da saopštite saradniku da bi mogao da pristupi računaru.

3. Svaka konekcija je dodatno obezbeđena lozinkom koju znaju samo naši saradnici, tako da ne možete na ovaj način ni slučajno omogućiti pristup nekome ko nije ovlašćen sa naše strane da vrši intervencije.